Bilgi Üniversitesinden Sertifikalı STK Eğitimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Biriminden STK’lara Özel Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi Geleceğin STK’larına “Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Ağırlıklı STK Eğitim ve Sertifika Programı” düzenleyecek. 2010-2011 Öğrenim Dönemi başvuruları 14 Ocak 2011’e kadar devam edecektir.

“Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Ağırlıklı STK Eğitim ve Sertifika Programı” nedir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi, örgütlerin kapasitesini geliştirmek için Ekim 2003’ten beri çeşitli alanlarda eğitim programlarını sürdürmektedir.

Eğitim programı 2011 yılı bahar döneminde Savunuculuk ağırlıklı bir program olarak uygulanacaktır. Programın amacı, haklar temelli STK’ların savunuculuk konusunda bilgi ve beceri kapasitelerini geliştirerek karar alma ve politika yapma mekanizmalarında etkin aktörler haline gelmelerine destek olmaktır.

Eğitimlerin içeriği, yetişkin eğitimi tekniklerinden yararlanılarak tasarlanmıştır. Katılımcılar, programa devamları ve tüm eğitim modüllerini kapsayan bir ödev/proje yoluyla değerlendirilmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan program 3,5 ay sürecektir.

Kurs Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Şubat 2011 – Mayıs 2011

Başvuru Dönemi: 3 Aralık 2010 – 14 Ocak 2011

Kimler Katılabilir?

Program savunuculuk yapmayı hedefleyen hak ve konu temelli (çevre, insan hakları, kadın ve toplumsal cinsiyet, gençlik, insani kalkınma, kültür, sosyal haklar, sosyal dışlanma ve yoksun kesimlere yönelik çalışan) yurttaş girişimi niteliğindeki STK’lara yönelik olarak düzenlenmiştir.

Program, STK’larda en az bir yıllık tecrübeye sahip, gönüllü veya ücretli olan, uzun dönemde aday gösterildikleri örgütlerinde gönüllü ve/ya ücretli çalışma perspektifine sahip, ileride STK’larda aktif olarak yer alacak gönüllüler ve profesyonelleri eğitmek amacıyla oluşturulmuştur.
Katılımcılar, STK’ların gösterdiği adaylar arasından seçilecek ve bu seçim jüri tarafından gerçekleştirilecektir. Program için bir STK en fazla iki kişiyi aday gösterebilecektir.

Programa kabul edilme koşulları nelerdir?

1. STK tarafından bir mektupla aday gösterilmiş ve program sonrasında bu STK’da çalışmalarını sürdürerek program kazanımlarını örgüte aktarmayı kabul etmiş olması,
2. En az lise mezunu olmak
3. Başvuru formunu eksiksiz doldurması
4. Bir STK’da en az bir yıl gönüllü / aktif üye veya ücretli olarak çalışmış olmak tercih nedenidir.

Programa Katılanların Başarılı Olması İçin Katılımcıların Yükümlülükleri Nelerdir?

1) Eğitim programı süresince en az %90 oranında devamlılık mezuniyet için gereklidir.
2) Eğitim sonunda bireysel olarak bitirme ödevini hazırlamak.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar “Katılımcı sertifikası” almaya hak kazanırlar. Programa 30 katılımcı kabul edilecektir. Kabul edilenler için programa katılım ücretsizdir.

Savunuculuk Ağırlıklı STK Eğitim ve Sertifika Programı Detayı
TPNGO 000: Giriş
TPNGO 101: Sivil Toplum ve Demokrasi Seminerleri (9 saat)
TPNGO 201: STK’lar için Örgüt Yönetimi (12 saat)
TPNGO 301: Savunuculuk Stratejileri (12 saat)
TPNGO 302: Savunuculuk Örnekleri: Kampanya, Lobicilik Ve Raporlama (15 saat)
TPNGO 303: İletişim Becerileri (6 saat)
Ara Tatil
TPNGO 304: STK’larda Gönüllülerle İşbirliği (6 saat)
TPNGO 305: Savunuculuk, Uluslararası Alan Ve Avrupa Bütünleşmesi (6 saat)
TPNGO 306: TBMM: Yasal Süreçler, Siyasi Dinamikler ve STK’ların Siyasi Katılımı için Fırsatlar (6 saat)
TPNGO 307: Giriş: Bütçeyi İzlemek: STK’lar için İpuçları (3 saat)

Programın sonunda devam zorunluluğunu yerine getiren ve dönem sonu ödevini başarıyla tamamlayan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından sertifika verilecektir.

Katılım İçin Gerekli Başvuru Koşulları Nelerdir?

Online başvurunun doldurulması,
STK tarafından aday gösterildiğini gösteren adaylık mektubunun birime e-mail ya da posta aracılığıyla ulaştırılması
Lise ya da üniversite diplomasının fotokopisinin birime e-mail ya da posta aracılığıyla ulaştırılması
Bir referans mektubunun birime e-mail ya da posta aracılığıyla ulaştırılması
Adaylık mektubu, referans mektubu ve lise ya da diploma fotokopisinin ulaştırılacağı adres:

İlknur Toygar Değer
ilknurt@bilgi.edu.tr

Dolapdere Kampüsü:
Oda no: 5469 Kurtuluş Deresi Cad. No:47 34440 Dolapdere / İSTANBUL
Tel: (0212) 311 54 69

Katılım için iletişim adresi:

Laden Yurttagüler:
e-posta: laden@bilgi.edu.tr
Katılım koşulları, programlar hakkında daha fazla bilgi ve online başvuru için: http://stk.bilgi.edu.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir