İtibar Nedir, Nasıl Elde Edilir?

Son yıllarda üzerinde durulan kavramlarından biri olan “itibar”, gelişen kitle iletişim teknolojilerinin ve sosyal medyanın da etkisi ile farklı alanlarda yapılan çalışmalara konu oluyor.

Kamuoyu tarafından bilinmek isteyen, kabul görmek isteyen, tanınmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar bu kavram etrafında çalışmalara imza atıyor. Peki nedir bu “itibar” dedikleri şey?

itibar-nedir
İtibar Nedir?

İtibar Nedir?

İtibar, bir kişinin, grubun, örgütün, kurum ve kuruluşun üstünlükleri ya da yetersizlikleri konusunda oluşan genel kanı, değer, önem, nam, şöhret vb. dir. Toplum olarak “İtibar” kavramı ile birçok şeyi ilişkilendirmeye çalışsak ta temelde “Saygınlık – Saygın” olma durumunu ifade eder.

İtibar, kazanması zor, kaybetmesi de bir o kadar kolay olan bir kavram. Sihirli bir sözcük olan itibar, kim olursak olalım kişi, kurum, kuruluş herkes için de itibar aynı derecede önemli.

İtibarlı kişi veya kuruma güvenir ve inanırız. Peki ya itibarı yönetmenin gerekliliği ve önemi… İşte bu konu halen tam olarak benimsenemiyor. İtibar, algıdan oluşuyor, yani bizim hakkımızda oluşan algılar, bizim itibarımızı oluşturuyor.

itibar-algi-deger-onem
Kurumsal İtibar

Kurumsal İtibar

İtibar son yıllarda ulusal ve uluslararası firmalar için oldukça önemli bir konuma geldi. Şirketler için itibar yönetimi en iyi reklam araçlarının başında geliyor. Kurumsal itibar ise bir kuruluş hakkında oluşan algının toplamından meydana geliyor. Kuruluşların sosyal paydaşları olduğunu biliyoruz.

Kurumsal itibarı genel olarak, sosyal paydaşların kuruluş hakkındaki tüm görüş ve hislerinden oluşan düşüncelerinin toplamı olarak ifade edebiliriz. Kurumun algılanması, bilinçli veya bilinçsiz olabiliyor. Ama kurum iletişim faaliyetleri ile algılamasını yönetebiliyor.

Tabi itibara atfedilen bu kavramları da meslek gruplarına ve insanların konumlarına göre de kategoriye ayırmakta mümkün. İtibar, sanat camiasında nam-şöhret, siyasette güven, kurum-kuruluşlarda değer, kişilerde saygınlık-samimiyet olarak ifade edilir.

İtibar son yıllarda ulusal ve uluslararası firmalar için oldukça önemli bir konuma geldi. Şirketler için itibar yönetimi en iyi reklam araçlarının başında geliyor.

itibar-algı
İtibar Yönetimi

İtibar Yönetimi

İtibar yönetimi için yeni bir iletişim yönetimi diyebiliriz. İtibar, algılama-algılatma anlamlarına da gelir. Algılama-itibar yönetimi aynı zamanda halkla ilişkiler mekanizmasının yeni bir açılımıdır.

Halkla ilişkiler çalışmalarını sadece yeni bir ürünün lansmanı gibi kısa süreli bir kampanya olarak düşünmek yanlış olur. Şirketin uzun dönem planlarının, stratejilerinin oluşturulmasında da rol oynar.

Halkla ilişkiler uzmanları bir şirketin iş hedeflerini doğrudan etkileyen kişi ya da gruplar ile, bunların davranış ve kanaatlarını etkileyecek kişi ya da gruplara yönelik ayrı ayrı iletişim stratejileri oluşturur.

O halde itibarı yönetmek amaçlı oluşturulacak olan strateji, bu grupların tutum ve davranışları konusunda bize bilgi ve bulgu üreten araştırmaların ışığında geliştirilecek iletişim planları olmalıdır.

itibar
İletişim Krizi

İtibar Yönetimi ve Kriz İletişimi

İtibar yönetimi, itibara zarar veren bilgiye yanıttır. İtibar yönetimini gerçekleştirirken ilk yapmanız gereken, eğer mevcut olumsuz içerik var ise doğruluğunu araştırmaktır.

Böyle bir durum söz konusu ise bireysel ya da şirket hakkında olumlu içeriği dışarı çıkarmak için iletişim stratejisine başlanmalı ve sonuçlar ve gelişmeler takip edilmelidir.

İtibar ve Karakter Dengesi

 • İtibarı, içinde yaşadığın ortam, karakterini inandığın doğrular belirler.
 • İtibar, olmak istediğini sandığın şeydir, karakter olduğun şeydir.
 • İtibar fotoğraftır, karakter ise yüz.
 • İtibar dışarıdan gelir, karakter içeriden büyür.
 • İtibar, yeni bir topluluğa girdiğinde sahip olduğundur, karakter ise giderken elinde olandır.
 • İtibarın bir anda olur, karakterin ömür boyunca oluşur.
 • İtibarın bir saatte öğrenilir, karakterin bir yılda açığa çıkmaz.
 • İtibar mantar gibi büyür, karakter meşe gibi büyür.
 • Basit bir gazete haberi senin itibarını verir, bütün hayatın karakterini verir.
 • İtibar seni zengin veya fakir yapar, karakter ise mutlu ya da sefil.
 • İtibar insanların mezar taşına kazıdıklarıdır, karakter meleklerin Allah huzurunda senin için söyledikleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir